Jeg har deltatt i mange workshops og møter med bedrifter som har innsett verdien i å bruke film i sin markedsføring, men jeg har tilgode å møte den bedriftslederen som ikke gruer seg litt til å gå igang med et filmprosjekt. For mange er av den oppfatning at film er noe kun de med dype lommer og masse ressurser som har tid til, og ikke minst råd til å smykke seg med. Dette er feil.

Optus Studio er relativt nyoppstartet i Lillestrøm sentrum, men vi som står bak navnet, har i mange år hjulpet små og store bedrifter med å øke synlighet bygge sin merkevare via ulike former for film. Tilbakemeldingene jeg får fra mine kunder kan oppsummeres med ett ord. Trygghet. De har følt seg trygge på at vi har forstått hvem de er, hva de vil formidle og formålet med filmen. De føler seg godt tatt vare på, og trygge på at vi har kontroll på innspilling, og ser til at ideen fra første workshop blir opprettholdt gjennom hele prosessen frem til ferdig levert film.

Så hva er egentlig prosessen?

Workshop

Det hele starter med et arbeidsmøte. Vi setter av en time eller to, til å snakke om hva dere vil kommunisere. Det kan hende at dere vil fortelle verden om dere selv, hvem dere er som bedrift, hva tilbyr dere, til hvem og hvordan. Eller kanskje filmen skal ha som hensikt å informere kunder om hvordan man bruker produktene deres, hvor enkelt det er å bestille og få utført en tjeneste fra dere? Ting dere i dag bruker  lang tid på å forklare på en god måte, kan løses effektivt og enkelt med film. Sammen med deg bestemmer vi oss for hva slags type film som er best å bruke for å kommunisere det budskapet dere vil ut med. Hvem skal være med i filmen? Skal det brukes skuespillere eller skal dere selv være med i filmen? Hvor skal vi spille inn filmen? Skal vi ha en fortellerstemme som forklarer eller skal du selv snakke til dine seere? Vi setter rammen for hele produksjonen, slik at vi kan gå i gang med å skrive et manus.

Manus

Etter arbeidsmøtet, tar vi oss med notatene våre tilbake til studio, og skriver et utkast på manus. Dette er en skildrende tekst som beskriver hvor, hva som skjer og hva som blir sagt i filmen. Slik at du kan se for deg filmen og forsikre deg om at innholdet er i tråd med ideen, formålet og budskapet. Du gir oss en tilbakemelding på manus og vi justerer slik at vi begge er fornøyd.

Forarbeidet

Etter at manus er låst, starter vi i Optus Studio på jobben med å bryte ned manuset til håndfaste oppgaver som vi fordeler, og til hvordan vi skal løse hver scene, hvert klipp og kameravinkel. Dette munner ut i en dreiebok, med innspillingsplan med tidspunkter, hvem og hvor. Du får tilsendt i PDF format slik at vi begge vet når og hvordan vi skal gjennomføre innspilling. 

Innspillingen

I de aller fleste filmprosjekter av typen promotering, forklaring eller “Om oss”  trenger vi kun en innspillingsdag. Noen ganger holder det med at vi setter av et par timer bare. Vi vet at du bruker av din bedrifts tid, og derfor lover vi å være så effektive som mulig med den tiden vi har satt av. Vi møter opp til avtalt tid på avtalt lokasjon, og forholder oss til planen vi begge har blitt enige om. På innspillingdagen gjelder kun to ting. Holde oss til manus/innspillingsplan og sørge for kvalitet både foran kamera og inne på harddisken. Her skal du som kunde føle deg trygg på at vi styrer skuta på en rolig og sikker måte. Vi i Optus Studio stiller alltid med kun det mannskapet som er nødvendig for ditt prosjekt. Slik holder vi også prisen på prosjektet nede og kutter overflødige kostnader for din del. Vi skyter oss gjennom innspillingsplanen, gjerne avbrutt av en kort lunsj, før vi takker for dagen og drar tilbake til studio med sekken full av råmateriale klart for bearbeiding. 

Etterarbeidet

Nå sette vi sammen filmen i henhold til manus. Skal det være visuelle effekter eller deler av filmen skal vises med en animasjon, så blir dette også produsert nå og lagt inn. Du vil først  motta en grovklipp, slik at du kan gi tilbakemelding på blant annet tempoet, musikkvalg,  tekstpunkter og annen type informasjon. Når vi har mottatt din tilbakemelding, justerer vi og finsliper filmen. Dvs. vi fargejusterer, finjusterer lyden, legger inn overganger mellom klippene, og tar en runde til på de grafiske elementene. Min jobb er å sørge for at ideene og budskapet vi fikk fra første workshop og manus blir ivaretatt helt frem til ferdigstilt film, og at du som kunde blir fornøyd med det endelige resultatet.

Mulighetene er mange!

Er du interessert i å høre mer om hvilke muligheter som finnes for din bedrift, og hva vi i Optus Studio AS kan hjelpe deg med? Book en uforpliktende samtale eller et møte med oss. Vi kommer gjerne en tur til deg.